Rijnhaven, Rotterdam

Kaartenreeks en beeldende verhaallijn voor het masterplan

Een beeldende kaartenreeks als toelichting van het masterplan gebruikt voor de interne communicatie

Rijnhaven, Rotterdam

Rondom de Rijnhaven wordt er flink gebouwd en ook de Rijnhaven krijgt een nieuwe invulling. Landschapsarchitect Robbert de Koning is namens de gemeente Rotterdam gevraagd mee te werken aan het masterplan project en een beeldende verhaallijn voor de vernieuwde Rijnhaven. Als ondersteuner van de landschapsarchitect droeg ik bij aan het verbeelden van deze verhaallijn.

 

 

Verbeelding van het verhaal, in opdracht van de landschapsarchitect

Taak was het digitaliseren van schetsen en het ontwerpen van een 3D model voor de beeldende verhaallijn en daarbij rekening houdend met het doel van de kaart of afbeelding, het publiek, de visuele stijl van de producten en de informatieoverdracht. De kaarten en illustraties zijn gebruikt voor interne communicatie en als proces voor de gepubliceerde versie van het masterplan en de verhaallijn.

 

Project Verhaallijn Masterplan

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam

Locatie Rijnhaven, Rotterdam

Partner Robbert de Koning landschapsarchitect BNT

Stagebegeleider Robbert de Koning landschapsarchitect BNT
Opleidingsinstituut Van Hall Larenstein, Velp

Jaar van opdracht 2019