Bureau

Een ontwerp waarmee je je in een andere wereld waant, een landschap dat met twee voeten op de grond staat

Maatwerk

In diverse samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan onroerend-, recreatie- en landinrichtingsprojecten waarin Bakker Design ondersteuning biedt bij het ruimtelijk vertalen van deze planvorming naar een concreet ontwerp. Ontwerpen kenmerken zich door een hoge mate van beleefbaarheid en aandacht voor de inpassing in de context. 

Wij zijn er zowel voor specifieke producten als voor ondersteuning in het gehele planproces. Ontdek wat Bakker Design voor u kan betekenen contact

Authenticiteit heeft aantrekkingskracht

Bakker Design heeft een hart voor natuur- en cultuurbeleving en werkt met enthousiasme aan zeer uiteenlopende projecten. 

De intrinsieke waarde van het gebied en de opgave zijn leidend bij het ontwerpen van landschappen met karakter. Hoewel een omgeving het gevoel kan geven dat je je in een andere wereld waant, het plangebied zelf staat wel met twee voeten stevig in de aarde. Zo ontstaan omgevingen die samenwerken met het landschap en daardoor een voelbaar andere indruk achterlaten.

Duurzaamheid

Via het kernprincipe: Planet-people-profit , wordt duurzaamheid al vanaf het begin bij het planproces betrokken. Praktisch betekent het dat de wensen van het landschap: de mate van duurzaamheid, cultuurbeleving- en historie en ecologisch standpunt altijd voor ogen wordt gehouden bij het ontwerp. Het resultaat geeft het ontwerp niet alleen toekomstbestendigheid mee, de harmonie die ontstaat tussen programma en locatie is voelbaar.

Communicatie

De ontwikkeling van bestaande en nieuwe bestemmingen is vaak multidisciplinair en telt een groot aantal betrokkenen. Bakker Design stapt in als mede vertaler van ideeën, wensen en eisen tot een coherent ruimtelijk ontwerp. In alle gevallen wordt er gestreefd naar een warme, open en no-nonsense communicatie zodat de wensen van verschillende partijen zo helder mogelijk aan het licht komen. Het netwerk waarmee een project tot stand komt is net zo belangrijk is als het plangebied zelf.

Open en no-nonsense communicatie zodat de wensen van verschillende partijen zo helder mogelijk aan het licht komen.