Ontwerp en advies

Van idee tot uitwerking, maatwerk voor elk project

Masterplan​

De kern van het project wordt samengesteld aan de hand van een scherpe visie en helder plan van eisen waarbij de context van de omgeving een essentiële rol speelt.

Inrichtingsplan​

De verschillende invalshoeken worden samengebracht in een samenhangend ontwerp waarin de identiteit van het project vorm krijgt.

Planuitwerking ​

Detaillering, materialisatie en advies voor aanleg en beheer zorgen dat het plan er fantastich uit ziet. Direct vanaf het moment van oplevering.

Producten

Een beknopte analyse met conclusie over de ruimtelijke-, functionele-, historische- water en groenstructuur en van het plangebied.

Producten: Analysekaarten, conclusie, ontwerpuitgangspunten

Opgebouwd uit de opgave en problematiek, wensen van stakeholders en ontwerpuitgangspunten uit de analyse.

Een formulering en verbeelding van het gewenste toekomstbeeld met heldere doelstellingen en ontwerpuitgangspunen.

Krachtig en beeldend hoofdidee van het ontwerp.

Het onderzoeken en beknopt uitwerken van diverse ontwerprichtingen die ondersteunen in het maken van samenhangende en onderbouwde keuzes.

Het ontwerp in hoofdlijnen en inpassing in de context. Het plan en de ingrepen worden toegelicht door middel van onder andere doorsneden, referentiebeelden en themakaarten passend bij de opgave.

Een verbeelding hoe de ontwerpprincipes uit het masterplan vertaald worden naar de schaal van het plangebied.

Een globale voorstelling van het ontwerp met ontwerp-, materiaal- en beplantingsvoorstellen gebaseerd op producten uit het masterplan.


Er wordt extra aandacht besteed aan onderbouwing van bijvoorbeeld; functionele opbouw, ruimtelijke kwaliteit, bijzondere elementen, duurzaamheid en mogelijk een globale kostenraming.

Een gedetailleerde uitwerking van het voorlopig ontwerp met extra aandacht voor materiaal, beplantingen, maakbaarheid en toekomstig beheer.

Bij deze bijeenkomsten en werkzaamheden kan Bakker Design een adviserende rol vervullen.

Bakker Design biedt de mogelijkheid om vanuit het definitief ontwerp/inrichtingsplan een gedetailleerd beplantingsplan te maken met onder andere een tekening op exacte locatie, bestellijst en aanleginstructies.