Koningswei, Tilburg

Een inrichtingsplan voor centrumstedelijk gebied

Van een betonnen jungle naar een groene oase midden in de stad.

Koningswei, Tilburg

Parkeergarage met potentie
Aansluitend bij de omgevingsvisie van Tilburg 2040 en de aanknopingspunten van buro ZUS, is een inrichtingsplan uitgewerkt voor de Koningswei. Met het verplaatsen van de markt en toekomstige evenementen naar het forum op de Paleisring is er ruimte om van dit nu nog stenig plein boven op een parkeergarage een groene oase te maken die past in de ketting van diverse binnentuinen in het centrum van Tilburg. Tegelijkertijd wordt hiermee de groene struinroute door de stad verlengd.

 

 

Een groene schakel
De Koningswei is een missende groene schakel tussen diverse groene binnentuinen en pleinen in het centrum, tot de Piushaven, Moerenbrug en uiteindelijk de Oisterwijkse vennen en Campina. Deze laatste vennen, plekken van samenkomst en ontmoeting in de natuur, hebben als inspiratie gediend in het ontwerp.

 

 

Ruimtelijke opbouw
Het plein is heeft een natuurlijk middelpunt, als een ven in een bos van bebouwing. Hogere beplanting en grondlichamen geven het plan diepte terwijl wordt gespeelt met de al aanwezige hoogteverschillen door de onderliggende parkeergarage. Vanuit het centrum van het plein wordt de beplanting steeds hoger zodat het van weide, naar divers grasland overgaat en van grasland uiteindelijk naar de bomen en bebouwing.

 

 

De blauwe loper
Dwars door het plein loopt een breed wandelpad, de Blauwe loper, die van het centrum naar de Piushaven leidt. In het materiaal is een samenkomst van Tilburg centrum en de Piushaven; groot tegenover gedetailleerd. Grijsblauwe kasseien tegenover tegels. Deze twee komen op een nieuwe manier bij elkaar en vormen een verbinding tussen centrum en Piushaven waardoor de routing niet alleen natuurlijk voelt, maar zelf ook een bijzonder element is in het plan.

 

 

Entrees en herkenningspunten
Iedere entree heeft zijn eigen boomsortiment dat dat past bij de specifieke stijl van de omliggende bebouwing. Verder komen op het plein twee verschillende hotspots: een terras voor het stadskantoor en een horecaterras aan zuidoost. Deze laatste wordt ook ingezet als blikvanger en geleider naar de cultureel interessante Piushaven.

 

Bijzonder spelen, voor alle leeftijden
Het aanmoedigen van sociale contacten en gezond gedrag passen bij het openbaar karakter van het plein. Met de locatie van een middelbare school in het Noorden en de fysiotherapie en sportwinkel in het westen is er voldoende aanleiding om flink uit te pakken. Er komen bijzondere speelplekken voor kinderen van 0 tot 4, van 4 tot 12 en diverse fitnessgelegenheden voor zowel volwassenen als ouderen en revaliderende.

 

 

Duurzaamheid
Hittestressreductie, een rijke ecologie en een oplossing voor de veranderende wateropgave zijn belangrijke thema’s. Op het plein zelf is gekozen voor veel groene massa en plas-dras situaties met open water die de hittestress op het plein aanpakken. Er is gekozen voor een ruimtelijke opbouw met een laag centrum, dat langs de randen terug omhoogloopt. Hierdoor komen de meeste bomen langs de zijkant en daarmee rand van de garage te liggen. Met extra buffercapaciteit in de regentuinen rondom het plein wordt voldaan aan de toekomstige eisen met betrekking tot regenwateropvang.

 

 

Locatie De Koningswei, Tilburg
Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp
Omvang 12.200m2
Jaar van ontwerp 2020