Delva landscape, architecture and urbanism

Stage met ontwerpvoorstellen, staalkaarten en ontwerpend onderzoek

Een zeer leerzame stage ter afsluiting van de opleiding Tuin- en landschapsinrichting

Delva landscape, architecture and urbanism

Afsluitende stage
Ter afsluiting van de opleiding tuin- en landschapsontwerp heeft Laura Bakker stage gelopen bij Delva. Hier is gewerkt aan het ontwerpen van de groene buitenruimtes met speciale aandacht voor duurzaamheid en met oog voor de steeds veranderende functie en beleving van de openbare ruimte.

 

Ontwerpstudie brug, Poort naar het landschap
Een voorstel voor een brugontwerp, dat het gebouw verbindt met het omringende polderlandschap. Het was de opdracht om referenties te verzamelen en een voorstel te doen voor de (deel)ontwikkeling van deze brug.

 

Ontwerpstudie verblijfsplek, plek aan het water
Als onderdeel van een grotere stedelijke ontwikkeling wordt een verblijfsmogelijkheid aan het water ontworpen. Gevraagd is om op basis van referentiebeelden een aantal oriënterende schetsen te maken.

 

Beplantingsvisie tot staalkaarten

Vanuit de aanbesteding is een beknopte visie op beplanting opgesteld. Taak was om deze uit te breiden en te visualiseren door middel van staalkaarten. Het resultaat was een staalkaart van acht verschillende biotopen. Elk met een introductie, soortkeus, karakterschets en beheersindicatie. Tevens is er ook een stuk over het belang van biodiversiteit en ecologie toegevoegd.

 

Project Stage landschapsontwerp, Delva

Opdrachtgever Delva landscape, architecture and urbanism

Stagebegeleider Roy Damen
Opleidingsinstituut Van Hall Larenstein, VelpBottom of Form