De Koppenwaard, Lathum

Masterplan en kansen voor natuurontwikkeling

De waarde van geschiedenis, ruimte- en natuurbeleving nabij een oude steenoven

De Koppenwaard, Lathum

De Koppenwaard ligt ten zuiden van de rivier de IJssel en ten noorden van de stad Lathum. Dit gebied dat nu in handen is van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt samen met de gemeente omgevormd om klimaatveranderingen te kunnen opvangen. Het gebied heeft een bijzondere plek in Nederlandse historie. Een haast ongemoeide uiterwaarde en een oud steenoven terrein maken de plek niet enkel interessant voor de natuur en de klimaataanpassingen, maar ook voor de recreant.

 

Beleefbare historie

Diverse cultuurhistorische elementen zoals knotbomen, een kleine boomgaard, een vervallen steenoven en een opzichterswoning bieden het bijna casco voor het ontwerp.

 

Zonering

Het gebied is opgedeeld in drie verschillende zones. De zone links is naar binnen gericht en geschikt voor markten, evenementen, ‘dwalen’ en zelfstandig recreëren. Er is verbinding met het water gemaakt voor spontane routing. De nieuwsgierigheid wordt gewekt door zichtlijnen vanaf de parkeerplaats, de steenoven en het plein voor de steenoven. Via zichtlijnen en de vormentaal van de beplanting is het gebied met de overige zone’s verbonden.

 

Dwaalbos

Wanneer men op de eerste parkeerplaats stopt, wordt via doorkijkjes in de beplanting duidelijk dat er daar waar het asfalt eindigt, aparte ruimten te vinden zijn. Haast theatraal door de grote en ronde vorm maakt dit gedeelte van het gebied ideaal voor het organiseren van markten, evenementen of het houden van een picknick of spontane wandeling. Ook sport en spel kan hier worden beoefend.

 

Steenoven

Het gebouw wordt gerenoveerd en gebruikt voor het houden van vergaderingen of meetings, kookworkshops met ingrediënten van eigen terrein en omgeving, filmavonden en workshops. Vooral voor lokale bedrijven en bedrijven die een bijzondere locatie zoeken voor een evenement is dit de ideale locatie.

 

Struinbos

In het struin bos is ruimte om individueel op onderzoek uit te gaan. Het gebied kent een uitdagende bomenstructuur waar toch voldoende overzicht blijft door de half transparante beplanting. Daar waar struweel is toegevoegd waar, onder begeleiding, eetbare vruchten uit te verzamelen is, wordt de ruimte meer afgesloten en ontstaan er verassende hoekjes en doorkijkjes. De oude opzichterswoning is omgevormd tot multifunctionele ruimte met onder andere opslag en stapelbedden, dat gebruik door een scouting en/of meerdaagse evenementen mogelijk maakt.

 

Ecologie en saneren

Om de functie van weiland en akkerland te veranderen in natuur zal er gesaneerd moeten worden. In het gebied wordt vooral bestaand ecologisch belangrijk groen versterkt en in verbinding gebracht met omliggende gebieden. Dit kan door het toevoegen van verschillende soorten bloemrijk grasland afgestemd op de door Natura 2000 besloten doelsoorten.

 

Locatie De Koppenwaard, Lathum

Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp

Omvang 3,5ha
Jaar van ontwerp: 2017