De Blaak, Rotterdam

Van analyse tot masterplan, inrichtingsplan en details

Van blokkade naar verbinding, de Blaak als sprankelende groene ader in een stedelijk netwerk

Lineair Park de Blaak, Rotterdam

Van verkeersader naar lineaire parkzone

De Blaak is een belangrijke verkeersader die getransformeerd gaat worden naar een lineaire parkzone met een sterke verbetering van de gebruiks- en belevingskwaliteit. De Blaak is circa 1,5 kilometer lang en heeft een breedte van 40 tot 65 meter. In totaal beslaat het projectgebied ca. 8 hectare, inclusief de aansluiting op de context.

 

Verbinden + verduurzamen + verbijzonderen
De Blaak is altijd een functionele boulevard geweest. Eerst als de stadsgrens in 1570, later als haven en nog later als verkeersboulevard uit de wederopbouw. De Blaak heeft altijd gereageerd op de nood van de dag. En vandaag de dag, is dat het vergroenen van de binnenstad!

Park de Blaak is in de toekomst een park dat in plaats van een blokkade, een verbinding wordt tussen verschillende stadsdelen. Zichtbaar en onzichtbaar worden talloze losse draadjes opnieuw aan elkaar verbonden.

De ecologie wordt ondersteund door inzet van grootschalige groeningrepen en de Rotte wordt opnieuw met zichzelf verbonden voor zowel de vissen via een vistrap, als door verblijfsplekken die de Leuvenkolk met het Maritiem museum verbindt.

 

Verkeerstransitie

De auto krijgt een minder prominente plek in het straatbeeld en wandelverkeer, gebruik van de fiets en het openbaar vervoer nemen het stokje over. Verbroken noord-zuid verbindingen worden aangezet met een extra breed pad dat de natuurlijke routing bevorderd. Ook worden expeditiehoven wanneer mogelijk omgevormd tot binnentuinen of afgesloten voor overig verkeer. De tunnel wordt meegenomen in de transitie en krijgt een nieuwe functie in het fietsnetwerk met ondergrondse fietstunnel. De Blaak zelf wordt nu een plek om te verblijven door de vele sport- spel en ontspanningsmogelijkheden. In plaats van een plek om doorheen te snellen, wordt het een bestemming op zichzelf. De brede promenade die door het gehele park loopt vormt de spil van het park.

 

De wederopbouw 2, de nood van de dag!

De wederopbouwperiode heeft Rotterdam gevormd. De grootsheid waarmee toen is uitgepakt is er één van wereldformaat. Deze geschiedenis mag dan ook zeker niet teloorgaan. Ruimtelijk gezien zal de Blaak in zijn omgeving passen door grootschaligheid in ruimten en de grootsheid van het vergroeningsgebaar.

 

Ruimtelijke opbouw en zonering

In het fijnmazige westen is de is avontuurlijk en bebost. Ruimten binnen het bos hebben sport- en spelaanleidingen en geven het geheel een parkachtige sfeer. Het centrum van het gebied is een sprankelende verbinding tussen belangrijke winkelstraten zoals de Coolsingel en Witte de Withstraatis en bied zowel ontspanning als uitdaging. Het bestaande skatepark wordt uitgebreid met een waterplein dat tijdens natte periode dient als overstromgebied en in droge tijden als speel- en ontmoetingsplek. Statige kolommen uit de architectuur worden weerspiegeld in het stramien van de bomen. Uitgesproken beplanting in rood en geel wordt afgeblust met lichte groentinten.

 

Van de Coolsingel tot de Kubuswoningen wordt aangesloten op de ruimtelijkheid van de Binnenrotte en wordt de bomenlaag opengebroken en heerst er een luchtige, ruimtelijke sfeer met grote pleinen en zacht wuivende beplanting. Je kunt er wachten op de trein of tram, elkaar ontmoeten of al genietend van de wit-paarse bloemenpracht de doorgang maken van de Binnenrotte naar de Leuvenhaven.

 

De Plataan

De plataan is prominent aanwezig in het huidige gebied en is destijds aangeplant om vlot een grote groenmassa te realiseren. Voor de toekomstbestendigheid van het plangebied wordt gekozen veel van deze bomen te vervangen door een divers sortiment aan lindes, de andere prominente soort in het centrum met een grote ecologische bijdrage. Een aantal platanen wordt behouden en krijgen de mogelijkheid uit te groeien tot monumentale bomen.

 

Vervolg

Deze opdracht bevond zich in het afstudeerprogramma van de opleiding Tuin- en landschapsinrichting aan Hogeschool van Hall Larenstein. Ze is uitgevoerd op basis van een bestaande ontwerpvraag van de gemeente Rotterdam en onder begeleiding van Theo Reesink van buro Poelmans Reesink. Met deze opdracht is de opleiding voltooid.

 

Locatie De Blaak, Rotterdam
Opdrachtgever Van Hall Larenstein in met gemeente Rotterdam

Partners Theo Reesink, buro Poelmans Reesink

Omvang 8ha
Jaar van ontwerp: 2020