Buijtenland, Rhoon

Photoshop visualisaties

Visualisaties helpen het verhaal verbeelden, één blik zegt 1000 woorden

Buijtenland, Rhoon

Een nieuwe entree voor het Buijtenland

Het Buijtenland van Rhoon is een bijzondere locatie pal langs de A15. Al na een paar honderd meter vergeet je de snelweg en sta je midden in een zeeklei-polderlandschap met prachtige dijken, vergezichten en weelderige oevers.

Het Binnenland van Rhoon is echter al geruime tijd in verval. Door afvallozing langs het parkeerterrein en het in ongebruik geraakte programma zorgen voor een overwoekerd en unheimisch aanzicht waar het niet prettig verblijven is. Het Buijtenland van Rhoon krijgt in de toekomst zijn entree in het Binnenland die het verdient.

 

Gebiedsontwikkeling in beeld

Als ondersteuner van Robbert de Koning is er geholpen ideeën te visualiseren. Robbert is door Palmbout Urban Landscapes gevraagd een adviserende rol te spelen met betrekking tot een nieuwe gebiedsontwikkeling in het Binnen- en Buijtenland van Rhoon. Met nadruk de landschappelijke inpassing, met in het bijzonder input op het gebied van natuur, ecologie, recreatie, landbouw, bos(compensatie) en water.

 

Visualisaties

Vanuit de gekozen plaatsing van de boscompensaties kwam naar voren dat in het Buijtenland veel verschillende ervaringen te beleven zijn. Zoals verschillen in openheid, dichtheid en vergezichten in het karakteristieke polderlandschap. Vijf Photoshop visualisaties zijn gemaakt op interessante (nieuwe) plekken in het landschap om deze te kunnen presenteren aan collega’s en stakeholders.

 

Project Visualisaties Buijtenland Rhoon

Partner en ontwerper Robbert de Koning landschapsarchitect BNT

Locatie Buijtenland, Rhoon

Partner Palmbout Urban Landscapes 

Stagebegeleider Robbert de Koning landschapsarchitect BNT
Opleidingsinstituut Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp

Jaar van uitvoering 2019